Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔRÔBINĐÔ GÔXE

(Aurobindo Ghose; 1872 - 1950), nhà triết học duy tâm, nhà thơ Ấn Độ. Là một trong những lãnh tụ cấp tiến của phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ. Từ 1910, rời bỏ hoạt động chính trị và tuyên truyền tư tưởng cho tôn giáo. Ông chủ trương đề ra “đường lối thứ ba” trong triết học - cái gọi là “Vêđanta hoàn chỉnh”, trong đó dường như chủ nghĩa duy vậtchủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa thần bíchủ nghĩa duy lí, đa nguyên luậnnhất nguyên luận hoà hợp với nhau. Xuất phát từ tư tưởng triết học cổ đại Ấn Độ, ông cho rằng Yôga giải phóng tinh thần khỏi sự ràng buộc của thân thể, cho phép con người tìm thấy chân lí của Thượng đế ngay trong bản thân mình. Trong lĩnh vực xã hội, ông cũng có tham vọng  phát hiện ra  “đường thứ ba” khác với chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, nhưng trên thực tế chỉ là một nhà tư tưởng tư sản. Trước 1920, ông còn đưa ra những chủ đề như bảo vệ quyền độc lập dân tộc, phê phán chế độ phong kiến, phê phán chính sách đế quốc..., nhưng trong những năm về sau, ông đã coi trọng việc tuyên truyền tôn giáo và phê phán chủ nghĩa xã hội. Các tác phẩm chính: “Cuộc sống thần linh”, “Tổng hợp Yôga”, “Chu trình phát triển con người”, “Những cơ sở của nền văn hoá Ấn Độ”, vv.