Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYẾT ĐỊNH LUẬN CÔNG NGHỆ

 một hình thức biểu hiện của quyết định luận ra đời trong xã hội công nghiệp hiện đại. QĐLCN cho rằng ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các cơ cấu kinh tế - xã hội là sự thay đổi các khuynh hướng kĩ thuật và công nghệ sản xuất. Bất kì sự thay đổi lớn lao nào của trật tự kĩ thuật - công nghệ cũng kéo theo sự thay đổi cơ cấu và các mối quan hệ xã hội. Trong một chừng mực nhất định, QĐLCN gần với các quan niệm về xã hội công nghiệp, xã hội hậu công nghiệp, xã hội kĩ trị, xã hội thông tin, mà theo đó, sự phát triển xã hội được đặt trong sự phụ thuộc trực tiếp vào những biến đổi công nghệ của các quá trình sản xuất. Ứng dụng nguyên lí của QĐLCN, người ta đã đưa ra quan niệm cho rằng toàn bộ lịch sử nhân loại là kết quả của tiến bộ kĩ thuật, ứng với những khoảng thời gian tương đối dài và dựa trên trình độ của tiến bộ kĩ thuật, lịch sử có thể được coi là sự phản chiếu của văn hoá lên kĩ thuật. Ngày nay, trong xã hội phương Tây đang xuất hiện sự lo lắng về ảnh hưởng ngày một tăng và không thể kiểm soát được của kĩ thuật và công nghệ đối với lối sống, về những hậu quả tiêu cực có thể có của nó trong tương lai. Do vậy, các nguyên lí của QĐLCN đang bị phê phán gay gắt. Nó không thể thay thế quan điểm về hình thái kinh tế xã hội của Mac trong cách nhìn về những nhân tố quyết định sự phát triển xã hội.