Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG DĨ TRÍ

    (Fang Yizhi; 1611 - 71), nhà triết học, nhà khoa học Trung Quốc cuối triều Minh (Ming) đầu triều Thanh (Qing). Đã ít nhiều tiếp xúc với khoa học tự nhiên phương Tây đương thời. Ông cho rằng: “khắp trong trời đất đều là vật”, “hết thảy vật đều do khí tạo nên, khoảng không là do khí lấp đầy”. Chống thái độ nệ cổ. Kế thừa và phát triển quan điểm về mối quan hệ giữa âm và dương thành phép biện chứng chung hơn, phép biện chứng giữa hai và một. Nêu lên mệnh đề “Hợp nhị nhi nhất” (hợp hai làm một), vì “có một tất có hai, hai gốc có một”. Tác phẩm có: “Vật lí tiểu thức”, “Thông nhã”, “Phù sơn tiền hậu tập”, vv.