Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁCH TƯỢNG

(Guo Xiang; 252 - 312), nhà tư tưởng đời Tấn (Trung Quốc). Quách Tượng cho rằng “vô” không thể sinh ra “hữu” như quan niệm của Lão Tử và của phái “quý vô” đương thời về “dĩ vô vi bản” (lấy không làm gốc). Ông cho rằng vật sở dĩ có là do tự sinh ra, tự nó như vậy, không có nguyên nhân và cũng không liên quan gì tới vật khác. Từ đó cho rằng mọi vật đều có phận riêng của nó, không thể  tách phân, cũng không thể thêm vào. Chủ trương coi trọng cả Nho và Đạo trong việc trị nước. Tác phẩm có: “Trang Tử chú”, “Luận ngữ thể lược”, “Lão Tử chú”, vv.