Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯƠNG TÂM

năng lực của cá nhân tự giám sát bản thân, tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành, tự đánh giá hành vi của mình - biểu hiện sự tự ý thức của cá nhân về mặt đạo đức. LT không chỉ biểu hiện dưới hình thức lí tính (nhận thức ý nghĩa đạo đức của hành động) mà còn biểu hiện dưới hình thức cảm xúc (LT thanh thản hay LT "cắn rứt"). Như vậy LT là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân.

LT không phải là một năng lực bẩm sinh, mà do điều kiện hoạt động và lập trường tư tưởng - xã hội của con người quyết định. Mâu thuẫn giữa lợi ích của các giai cấp khác nhau, giữa lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân, giữa tính tất yếu xã hội - lịch sử với mức độ hiểu biết riêng của cá nhân đặt ra cho cá nhân vấn đề lựa chọn phương án hành vi cụ thể. LT có vai trò quan trọng trong hoạt động của con người; vai trò ấy ngày càng lớn, tuỳ theo trình độ phát triển của nhân cách cá nhân và của nhân tố tự giác trong lịch sử xã hội.