Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊVY - BRUYN L.

 

(Lucien Lévy - Bruhl; 1857 - 1939), nhà triết học, xã hội học, tâm lí học, dân tộc học người Pháp, giáo sư Trường Đại học Xoocbon (Sorbonne; 1908). Môn đệ của Đuyêckhem E. (É. Durkheim), ông đã tách đạo đức học khỏi siêu hình học, và coi nó là một ngành của khoa học xã hội. Lêvy - Bruyn nghiên cứu cái gọi là "tâm tính nguyên thuỷ " của loài người. Khái niệm về "tâm tính nguyên thuỷ" đó ngày nay đã bị mất đi trong xã hội học, bởi vì các công trình nghiên cứu đã khẳng định tính đa dạng của các nền văn hoá. Ngày nay, người ta phê phán Lêvy - Bruyn về việc đối lập một cách máy móc tư duy lí tính và khách quan của người văn minh với cái gọi là "loại tư duy tiền lôgic" thần bí của người nguyên thuỷ. Người ta nói như Lêvi Xtơrôt C. (C. Lévi - Strauss) về một tư duy "hoang dã" chứ không nói như Lêvy - Bruyn về một hình thức của tư duy nguyên thuỷ. Những tác phẩm chính: "Tâm tính nguyên thuỷ" (1922), "Triết học của Ô. Côngtơ" (1900), "Đạo đức học và khoa học về các phong tục" (1903).