Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAZAXFENĐƠ P. F.

 (Paul Félic Lazarsfeld; 1901 - 76), nhà xã hội học Hoa Kì, gốc Áo. Giáo sư xã hội học Trường Đại học Côlumbia (Columbia, 1940 - 62). Lazaxfenđơ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra thực địa, công bố nhiều công trình, trong đó có những kết luận có giá trị về mặt khoa học: "Những người không có công ăn việc làm ở Marientha" (1932), "Phát thanh và trang sách in" (1940), "Sự lựa chọn của nhân dân" (1948), "Tổ chức nghiên cứu giáo dục" (1964). Cuốn sách Lazaxfenđơ cùng viết với Rôdenbec (M. Rosenberg), "Ngôn ngữ nghiên cứu xã hội" (1955) là một công cụ cơ bản cho các nhà nghiên cứu. Cuốn sách này sau được bổ sung và cải tiến thêm với sự cộng tác của Buđông R. (R. Boudon) và xuất bản bằng tiếng Pháp dưới tên là "Danh từ khoa học xã hội. Sự phân tích kinh nghiệm về tính nhân quả và sự phân tích các quá trình xã hội". Lazaxfenđơ đã định nghĩa các khái niệm và các công cụ, được các nhà điều tra xã hội học sử dụng (như chỉ số, biến số, mối tương quan, vv. ) và do đó đã đem lại cho phương pháp luận xã hội học một cơ sở vững chắc. Đồng thời, Lazaxfenđơ đã hoàn chỉnh một kĩ thuật toán học để phân tích các hiện tượng xã hội, được gọi là phân tích "cấu trúc tiềm tàng". Các công trình nghiên cứu toán học của Lazaxfenđơ nói chung có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của xã hội học, như các bài "Phân tích cấu trúc tiềm tàng" (1959), "Đại số học của các hệ thống phân đôi" (1961), "Các mối quan hệ giữa các đặc tính cá thể và tập thể" (1961).