Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƠXIP

(Leucippe; thế kỉ 5 tCn.), nhà triết học duy vật Hi Lạp cổ đại; một trong những người sáng lập ra thuyết nguyên tử. Người thầy, người bạn của Đêmôcrit (Democrite), thừa nhận sự tồn tại của cả nguyên tử và chân không, cho hai cái đó là nguồn gốc của vạn vật. Nguyên tử là những hạt vật chất bé nhỏ không thể phân chia được. Các nguyên tử biến đổi và khác nhau về hình thức, về kích thước. Giữa các nguyên tử là chân không. Các nguyên tử vận động không ngừng trong chân không đó. Lơxip cũng đưa ra khái niệm về tính tất yếu, và tính nhân quả.