Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC KHOA HỌC

có thể hiểu theo hai nghĩa: 1) Lôgic mang tính khoa học; 2) Lôgic của khoa học.

Lôgic của tư duy thực chất là sự phản ánh lôgic của tồn tại khách quan. Trong lịch sử tư duy của loài người, cũng như quá trình hình thành và phát triển tư duy của mỗi người, mọi sự phản ánh thực tại về nguyên tắc đều đi từ cảm tính đến lí tính, từ kinh nghiệm đến lí luận, từ tiền khoa học đến khoa học. Lôgic cũng vậy, trình độ khoa học của nó không thể có ngay từ đầu, mà trải qua một quá trình lâu dài từ tiền khoa học đến khoa học về lôgic. Bản thân khoa học về lôgic cũng đã trải qua những trình độ lịch sử khác nhau: truyền thống - hiện đại (cổ điển - phi cổ điển).

Đương nhiên, khoa học về lôgic cũng như các khoa học khác đều phải tuân theo lôgic khách quan. Như vậy, LKH về nguyên tắc cũng là lôgic phổ quát, phổ dụng cho mọi lĩnh vực và hình thái của tư duy. Ngoài ra, LKH còn có nét đặc thù riêng của hình thái và trình độ tư duy khoa học. Vd. trình độ chuyên môn hoá cao, chính xác và chặt chẽ, độ tin cậy lớn, vv.

Khoa học hiện đại tạo ra một số khuynh hướng nghiên cứu lôgic đặc sắc, vd. lôgic lượng tử gắn liền với thành tựu và những vấn đề của vật lí lượng tử, hoá học lượng tử, sinh học lượng tử, vv. hay lôgic máy tính đóng vai trò cơ sở lôgic trực tiếp của máy tính điện tử, cũng như của kĩ thuật tính toán và điều khiển tự động hoá.