Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC HỌC

(HL. logikê), lĩnh vực, ngành, bộ môn triết học và khoa học chuyên nghiên cứu các hình thức và quy luật phổ quát của tư duy phù hợp với thực tế khách quan.

 Ngay từ thời cổ đại, LH đã được hình thành như một chuyên ngành triết học và khoa học tương đối độc lập với những cơ sở ban đầu khá căn bản của nó, được trình bày trong các bộ sách như bộ sách "organon" (nghĩa là bộ công cụ tư duy đúng đắn) của Arixtôt (Aristote) ở Hi Lạp, sách "Nhân minh học" của Phật học ở Ấn Độ, sách "Biện luận" của phái Mặc gia và Danh gia ở Trung Quốc, vv.

 Cho đến ngày nay, LH đã có lịch sử hơn hai nghìn năm hình thành và phát triển. Cả hai phân ngành lớn của nó là lôgic hình thứclôgic biện chứng, đều trải qua hai giai đoạn lớn là lôgic truyền thống và lôgic hiện đại (bao gồm: lôgic cổ điểnlôgic phi cổ điển).

Cũng như ngày xưa, LH ngày nay vẫn tiếp tục phát huy tác dụng cả ba chức năng cơ bản của nó: 1) Giáo dục văn hoá tư duy lôgic; 2) Nhận thức lí luận của khoa học chuyên sâu về lôgic cuả tư duy và của tồn tại; 3) Đóng vai trò chuẩn mực chân lí khách quan phổ quát của tư duy trong nhận thức thực tế.

 LH là môn học cần thiết giúp tư duy đạt tới chân lí khách quan.