Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LONG HOA

tên một loài cây. Trong các cuốn kinh nói về đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai ở cõi Ta Bà này, có nói sau khi Phật Di Lặc thành đạo sẽ mở ba kì pháp hội gọi là Long Hoa tam hội, để thuyết pháp độ sanh. Các pháp hội đó được mở trong vườn có cây LH.