Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IPNƠ AN - ARABI

(Ibn Al - 'Arabĩ; 1165 - 1240), nhà triết học Arập. Triết học của ông bắt nguồn trực tiếp từ "kinh Côran" (Coran). Ông quan niệm mỗi sinh vật đều là hình ảnh của Trời, nhưng lại "không giống Trời". Ông phân biệt Trời hiển hiện và Trời ẩn giấu, đó là cơ sở của quan niệm biện chứng về con người, con người tự khẳng định, đồng thời cũng tự phủ định.