Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔRA

(Sanskrit: torah), năm cuốn sách đầu của Kinh Cựu Ước (x. Kinh Cựu Ước). Theo sự giải thích truyền thống của đạo Do Thái và đạo Kitô, tác giả của T là Môidơ (Mưise - nhân vật thần thoại). Nội dung của T gồm các câu chuyện về sự sáng thế, về nạn hồng thuỷ, về việc Môidơ phát hiện ra chúa Jêhôva (Jéhovah).