Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HUỆ THI

(Hui Shi; khoảng 370 - 310 tCn.), nhà tư tưởng Trung Quốc, đại biểu cho phái Danh gia. Nêu lên thuyết "Hợp đồng dị". Huệ Thi cho rằng sự khác nhau của các sự vật chỉ là tương đối, không những thế Huệ Thi còn nhận định rằng các sự vật không có gì khác nhau. Từ đó rút ra kết luận cần phải: "yêu rộng ra vạn vật, và trời đất là một thể". Tư tưởng triết học của Huệ Thi đã cống hiến cho sự phát triển của tư tưởng lôgic cổ đại Trung Quốc. Tư tưởng của Huệ Thi còn sót lại trong các sách: "Tuân tử", "Trang Tử", "Lã Thị Xuân Thu".