Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TÂM LÍ

hiện tượng "tinh thần" thuộc về chủ quan, nảy sinh và phát triển trong quá trình hoạt động và giao tiếp, phản ánh, thích ứng và cải tạo thế giới khách quan. Bao gồm nhiều cấp độ (ý thức, chưa ý thức, ý thức bản ngã, ý thức nhóm, vv.), nhiều loại (tâm lí cá nhân, xã hội, quá trình trạng thái, thuộc tính, chức năng tâm lí, cấu tạo tâm lí, vv.). HTTL vốn thuộc về "chủ quan", nhưng vì gắn liền với các hoạt động nên có thể "xuất tâm" ra bên ngoài, tạo thành các sản phẩm vật chất hoặc tinh thần (những biến đổi trong bản thân hay trong ý thức của người khác). HTTL xuất hiện sớm trong sự tiến hoá giống loài, nhưng phải đến cấp độ loài người mới hình thành cấp độ ý thức và tới một trình độ phát triển lịch sử nhất định mới có tính nhân cách. Các kiểu loại, quy luật của các HTTL và cơ chế vận hành của chúng được tâm lí học đại cương nghiên cứu.