Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG SACPĂNGCHIÊ

(Ph. Jacques Charpentier), sự ngộ nhận có tính quy luật so sánh trọng lượng của các vật có trọng lượng ngang nhau nhưng khác nhau kích cỡ; thường vật nào, nhìn bề ngoài, có vẻ nhỏ hơn thì người ta cảm thấy nhẹ hơn. Hiện tượng này chỉ mất đi khi ta nhắm mắt và nâng từng vật lên bằng một sợi dây buộc vào mỗi vật. HTS được gọi là tâm thế tri giác thể tích.