Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔMADÔ XỨ AKINÔ

(Tommaso d' Aquino; cg. Tômat xứ Acanh; Thánh Tômat; 1227 - 74), tu sĩ người Italia, nhà thần học lớn nhất của Giáo hội Công giáo Rôma, được liệt vào hàng thánh năm 1243 (gọi là thánh Tômat). Tômadô có ý đồ hoà giải triết học duy lí của Arixtôt (Aristote) với đức tin Thiên Chúa giáo, ông đặt vấn đề hài hoà giữa cái "biết" với cái "tin". Ông quan niệm rằng lí tính không sáng tạo ra được giáo lí (giáo lí nằm trong lĩnh vực đức tin), nhưng có thể chứng minh một cách hợp lí sự tồn tại của Thượng đế, do đó lí tính không đối lập với đức tin, tri thức không mâu thuẫn với điều tin. Học thuyết của Tômadô chỉ phát triển từ cuối thế kỉ 16, lúc cuốn "Thần học đại toàn" của ông trở thành tác phẩm cơ bản cho mọi nghiên cứu về thần học; nhưng đến 1879, Giáo hoàng Lêông XIII (Léon XIII), do nhận thấy trình độ thần học trong các trường đại học công giáo và các chủng viện rất thấp, nên đã buộc các trường và các chủng viện phải nghiên cứu thuyết của Tômadô. Ngày nay các cơ sở nghiên cứu của Công giáo, nhất là Trường Đại học Luvanh (Bỉ) đang cố gắng trở lại truyền thống của Tômadô, bằng cách nhập vào học thuyết đó nhiều quan niệm mới xuất hiện gần đây như hiện tượng luận và chủ nghĩa hiện sinh, và cố gắng lập ra trường phái chủ nghĩa Tômat mới.

Tômadô xứ Akinô