Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍ HIỆU HỌC

môn học nghiên cứu các hệ thống kí hiệu về các mặt: nguồn gốc, sự hình thành, các thành phần cấu tạo, mối quan hệ giữa hình thức bề ngoài và khái niệm chứa đựng bên trong các kí hiệu, quy luật tạo nghĩa trong các loại kí hiệu, các hình thể, các hình thái chuyển nghĩa, vv. KHH thực sự trở thành một môn học từ thế kỉ 19, người đặt nền móng là nhà lôgic học Hoa Kì Piơxơ (Ch. S. Peirce). Tuy nhiên, Piơxơ chỉ đưa ra những lí thuyết về các kí hiệu nói chung đã được ông trừu tượng hoá theo phương pháp lôgic học, và ông không quan tâm đến ngôn ngữ con người. Phải đợi đến những khám phá lớn của Xôxuya F. Đơ (F. de Saussure) về kí hiệu ngôn ngữ và về ngôn ngữ học nói chung thì KHH mới có những cơ sở khoa học vững chắc và có hệ thống để từ đó phát triển thành một môn khoa học sâu rộng, tác động đến nhiều môn khoa học tự nhiên và xã hội. (từ sémiologie là do Xôxuya đặt ra). "Câu lạc bộ ngôn ngữ Matxcơva" (1914-15) và "Hội nghiên cứu thơ" ở Nga (1917) cũng có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển của KHH sau này bằng những công trình về thi pháp học. KHH và ngôn ngữ học đều khai thác những thành tựu của nhau. Hiện nay, KHH đã tách riêng thành một môn học gồm nhiều trường phái với những quan điểm khác nhau trên thế giới. KHH có liên quan rất chặt chẽ với điều khiển học do sự phát triển lí luận và thực tiễn của việc bảo quản hợp lí và xử lí thông tin tự động hoá. Năm 1973, lần đầu tiên có một đại hội của Hiệp hội quốc tế về KHH ở Pari. Năm 1994, đại hội lần thứ 5 của Hiệp hội đã được tổ chức ở Hoa Kì.