Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHUÔNG VIỆT

(tên thật Ngô Chân Lưu; cg. Khuông Việt đại sư; 933 - 1011), thiền sư nổi tiếng thế kỉ 10. Quê làng Cát Lợi, huyện Thường Lạc nay là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Là đệ tử của thiền sư Vân Phong tại chùa Khai Quốc. Sư thuộc thế hệ thứ tư phái Thiền Vô Ngôn Thông. Tên "Khuông Việt" là do vua Đinh Tiên Hoàng đặt cho thiền sư. Khi vua Đinh Tiên Hoàng định phẩm trật cho tăng sĩ thì nhà sư được cử làm Tăng Thống, đứng đầu Tăng già trong nước. Sư tài cao, học rộng, nên được vua Đinh Tiên HoàngLê Đại Hành trọng đãi, phong làm quân sư, tham gia bàn định công việc đối nội và đối ngoại của triều đình. Khi sứ nhà Tống (Trung Quốc) là Lý Giác sang Việt Nam, sư được vua Lê Đại Hành cử ra tiếp với tư cách như bộ trưởng ngoại giao. Tác phẩm có bài từ "Tiễn sứ giả Lý Giác" (Vương lang Quy) chép trong "Thiền uyển tập anh". Đây là bài thơ duy nhất thời Tiền Lê lưu lại, cũng là bài thơ chữ Hán sớm nhất trong văn học Việt Nam.