Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"KẾ ĐĂNG LỤC"

(tên đầy đủ: "Ngự chế thiền điển thống yếu đăng lục"), tên gọi tắt bộ sách sử Phật giáo Việt Nam được soạn vào thời Hậu Lê, kể về dòng Thiền Lâm Tế tại Việt Nam. Hai tác giả là Sa Môn Như Sơn (chùa Hồng Phúc, phường Hoè Nhai, Hà Nội) và Hoà Thượng Phúc Điền (chùa Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).