Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XAĐUN G.

(Georges Sadoul; 1904 - 67), nhà lí luận phê bình điện ảnh. Giáo sư Trường Điện ảnh Pháp, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Liên Xô. Tác giả bộ "Tổng sử điện ảnh" đồ sộ 4 tập (1945 - 54); hàng loạt sách nghiên cứu về các nghệ sĩ điện ảnh, đạo diễn, diễn viên như Saplin (C. Chaplin), anh em Luymie (Lumière) và Mêlie (G. Méliès), Grifit (D. W. Griffith)... và các nền điện ảnh trong các thời kì khác nhau. Tập "Lịch sử điện ảnh thế giới" của ông đã được dịch ra tiếng Việt.