Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾNG ĐỘNG PHIM

ngoài âm nhạc và lời thoại, lời thuyết minh, trong phim còn có những âm thanh khác, vd. tiếng ôtô, tiếng súng nổ, tiếng chim hót... gọi chung là tiếng động của phim. Có các loại tiếng động: 1) Tiếng động thật: là tiếng động thu được trực tiếp từ chính của vật đó phát ra; 2) Tiếng động giả: là tiếng động được tạo ra bằng phương pháp gián tiếp giống với một tiếng động thật nào đó; 3) Tiếng động nền có thể sử dụng các loại âm thanh tuỳ theo yêu cầu của phim.