Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VECTÔP Đ.

(Dziga Vertov; 1896 - 1954), đạo diễn và biên kịch phim tài liệu Xô Viết. Một trong những nhà lí luận hàng đầu về điện ảnh tài liệu Liên Xô và thế giới. Các tác phẩm mang tính sáng tạo, mở đường cho các quan niệm nghệ thuật, các thể loại phim tài liệu tiến bộ: "Điện ảnh sự thật" (1922 - 25), "Điện ảnh mắt" (1924), vv. Quan niệm về điện ảnh tài liệu "Con mắt điện ảnh" của Vectôp có ảnh hưởng rất lớn đối với nhiều nhà điện ảnh phương Tây sau này. Những phim đáng chú ý: "Con người với chiếc máy quay phim", "Bản giao hưởng vùng Đônbat", "Ba bài ca về Lênin" (giải thưởng Liên hoan phim Quốc tế Vơnidơ, 1934), "Khúc hát ru", vv.