Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAIXFENĐƠ I. V.

(Ilia Veniaminovich Vajsfel'd; sinh 1909), nhà lí luận, phê bình điện ảnh Xô Viết, nhà sư phạm, nhà hoạt động nghệ thuật công huân Cộng hoà Liên bang Nga (1969), tiến sĩ nghệ thuật học (1966). Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ 1957. Tác giả các công trình lịch sử, lí luận và nghiên cứu thực tiễn điện ảnh Liên Xô và thế giới, có sáng kiến đề nghị đưa kiến thức điện ảnh vào hệ thống trường phổ thông và cao đẳng Liên Xô. Biên tập và biên soạn các tập "Những vấn đề của nghệ thuật viết kịch bản điện ảnh" từ tập 1 đến tập 6 (1954 - 74); nhiều công trình khoa học về kịch học điện ảnh, tác giả giáo trình khoa học cơ bản về kịch học điện ảnh. Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô, giảng bài tại Việt Nam, Đức, Ấn Độ, Pháp (giáo sư từ 1967).