Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHIẾU SÁNG

quá trình biến đổi hoá lí trên màng cảm quang do tác động của ánh sáng. Trong kĩ thuật nhiếp ảnh, điện ảnh, CS dựa theo nguyên lí ánh sáng từ nguồn sáng thiên nhiên hoặc nhân tạo chiếu vào vật thể và phản xạ lại xuyên qua hệ thống thấu kính rọi vào màng cảm quang. Trong kĩ thuật chế bản in - copy - phơi bản... CS không phải thông qua hệ thống thấu kính mà do ánh sáng từ nguồn sáng trực tiếp rọi vào màng cảm quang. Trong điện ảnh, CS là sự tái tạo lại những hiệu quả ánh sáng, qua đó có thể xác định được thời điểm xảy ra hành động. Gồm CS nội cảnh và CS ngoại cảnh. CS nội cảnh là CS của các loại đèn. CS ngoại cảnh là CS của Mặt Trời, bầu trời và của các vật thể phản quang. CS trong điện ảnh có khả năng tái hiện lại hình thức đường nét, hình khối đối tượng, tông, màu sắc và chất liệu bề mặt vật thể. Việc hình thành và hoàn thiện nghệ thuật CS có lịch sử phức tạp và là kết quả sáng tạo nghệ thuật của người quay phim.