Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM TIẾNG

 1. khái niệm chung chỉ tất cả các loại phim dùng để ghi tiếng trong điện ảnh (vật liệu).

2. Phim có âm thanh - khác với phim câm trong điện ảnh thời kì mới ra đời. Phim có âm thanh xuất hiện vào cuối những năm 20 thế kỉ 20.