Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM TÁC GIẢ

quan niệm xuất phát từ điện ảnh Pháp rồi lan sang các nước Tây Âu và Hoa Kì những năm 50, đầu những năm 60 thế kỉ 20, coi bộ phim truyện phải là kết quả sáng tạo nghệ thuật của riêng một tác giả duy nhất là nhà đạo diễn kiêm biên kịch, còn những thành phần khác là hoàn thành nhiệm vụ theo lệnh của đạo diễn. Quan niệm này khác với quy định chính thống phổ biến trong mọi nền điện ảnh quốc gia: nhà biên kịch là tác giả kịch bản văn học điện ảnh, cơ sở văn học của phim; nhà đạo diễn là người chọn lựa các cộng sự tổ chức và lãnh đạo công việc sáng tạo nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều ngành nghề nghệ thuật khác nhau trong đoàn làm phim theo một tư tưởng, một ý tưởng nghệ thuật, một phong cách thống nhất của nhà đạo diễn. Quan niệm PTG có nhu cầu xuất hiện, có hạt nhân đúng đắn và đã từng được vận dụng từ những năm 20 thế kỉ 20 bởi những nhà đạo diễn bậc thầy: Âyzenstâynơ (S. M. Ejzenshtejn), Antôniôni (M. Antonioni), Felini (F. Fellini), Becman (E. I. Bergman), Cle (R. Clair), Rơne (A. Resnais), vv., như là một cố gắng của các nghệ sĩ chân chính tự thể hiện bản sắc cá nhân, chống lại phương pháp làm phim thương mại dựa vào hệ thống “minh tinh” và sự can thiệp thô bạo vào quá trình sáng tạo nghệ thuật của các chủ hãng hay nhà sản xuất tác phẩm điện ảnh.