Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM SỐNG

chỉ chung phim điện ảnh các loại (nêgatip, pôditip, đúp, trực hình, vv.) chưa bị lộ sáng (quay, in).