Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM KHOA HỌC

một thể loại phim trong điện ảnh, phát  triển theo ba hướng: phim giáo khoa, phim khoa học thông dụng và phim khoa học nghiên cứu. Phần lớn các nước có hãng phim riêng sản xuất PKH. Quốc tế có liên hoan phim cho PKH. Việc làm PKH đòi hỏi phải công phu, tốn kém, mất nhiều thời gian và phải có những thiết bị và phương tiện quay đặc biệt. Ở Việt Nam, thể loại PKH đã ra đời từ lâu nhưng chưa có điều kiện để phát triển.