Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM HÀI

nhóm phim thuộc nhiều loại mà các thành tố nghệ thuật tập trung vào mục đích gây cười. Đối tượng chính của PH là những hiện tượng có liên quan đến phạm trù mĩ học cái hài, thể hiện tính cách xung đột, kịch tính gợi lên tiếng cười trong người xem. Nhóm PH có nhiều biến thể, có dị biệt ít nhiều tuỳ thuộc theo thái độ của tác giả đối với chất liệu thể hiện (hài hước, châm biếm, trữ tình, nhại diễn), vv. và mức độ ước lệ (hài hước cường điệu, phim hài thông tục...).