Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHIM CHÍNH TRỊ

 khuynh hướng xuất hiện từ những năm 20 của thế kỉ 20 nhưng phát triển đặc biệt rầm rộ trong điện ảnh thế giới những năm 60 - 70, nhằm dùng ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện nhận thức lịch sử chính trị của thời đại. Được gọi là PCT là những phim đáp ứng được ba yêu cầu: 1) Vấn đề đặt ra trong phim có liên hệ chặt chẽ với những vấn đề thời sự đương đại. 2) Trong phim thể hiện sự kiện chính trị hoặc phong trào chính trị hiện tại hay quá khứ. 3) Sự kiện chính trị đó phải có tác động tới số phận các nhân vật, phải là hạt nhân thúc đẩy xung đột kịch tính phát triển.