Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHỆ THUẬT BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH

 lĩnh vực sáng tạo văn học điện ảnh. Được thể hiện bằng từ ngữ và sử dụng nhiều thủ pháp của kịchvăn xuôi, NTBKĐA xây dựng, hoàn thiện và định hình những cốt truyện phim (hoặc hoàn thiện những cốt truyện sẵn có của văn học), có quan tâm đầy đủ đến đặc trưng nghệ thuật và khả năng của ngôn ngữ điện ảnh để tác phẩm phù hợp được với nhiệm vụ của nó khi đem dàn dựng thành phim. Tác phẩm của NTBKĐA là kịch bản văn học điện ảnh, làm chức năng cơ sở văn học của bộ phim (x. Kịch bản điện ảnh).