Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHỆ SĨ ƯU TÚ

 danh hiệu Nhà nước Việt Nam tặng cho các diễn viên, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật các ngành ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh có tài năng xuất sắc, có đạo đức gương mẫu, lập trường chính trị vững vàng, có quá trình hoạt động nghệ thuật từ 10 năm trở lên, có uy tín trong ngành. Danh hiệu NSƯT được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2.9.