Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUYMIE

(Lumière), hai anh em người Pháp (Auguste Lumière; 1862 - 1954 và Louis Lumière; 1864 - 1948), đã sáng tạo ra máy quay phim và máy chiếu phim (đương thời gọi là hình ảnh động), mở đường cho nghệ thuật điện ảnh ra đời và phát triển. Buổi chiếu phim đầu tiên của họ tổ chức vào tối 28.12.1895 trong tầng hầm nhà hàng Grăng cà phê (Grand Café) tại thủ đô Pari. Anh em Luymie không những là nhà sáng chế máy điện ảnh mà còn là nhà quay phim, đã hoàn thành trên 1 500 phim tài liệu ngắn lưu hành khắp thế giới.