Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HOAN PHIM

(cg. hội thi phim), ngày hội của thế giới điện ảnh, trình chiếu những bộ phim được chọn lọc, những giá trị và thành tựu mới của nghệ thuật điện ảnh; nơi gặp gỡ và trao đổi giữa các nhà điện ảnh, giữa các tác giả và đông đảo người xem nhằm thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh phát triển. Các LHP thường tổ chức chấm thi nhưng cũng có những LHP không làm việc đó. Những LHP có chấm thi, ban tổ chức lập ra một ban giám khảo mời những nhà điện ảnh nổi tiếng và có uy tín tham gia (tối đa là 11 người) để chọn ra những bộ phim và những tác giả, diễn viên xuất sắc để trao giải. Trong LHP, có tổ chức hội thảo, chợ phim, chương trình phim chiếu lại, tuyển hoa hậu điện ảnh, tuỳ thuộc vào từng nước đứng ra tổ chức. Mục đích, phương châm, giải thưởng, hình thức tổ chức của LHP do nước chủ trì quy định. Có nhiều LHP, nhưng chủ yếu có hai loại: LHP quốc gia và LHP quốc tế. LHP quốc gia được tổ chức trong phạm vi của mỗi nước. Mục đích, phương châm, hình thức tổ chức LHP của mỗi nước về cơ bản giống nhau, nhưng cũng có cái riêng biệt. LHP quốc tế do một nước đứng ra tổ chức và được nhiều nước tham gia. LHP quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Vênêxia [Venezia; cg. Vơnidơ (Venise); Italia] năm 1932, giải thưởng lớn: "Sư tử vàng". LHP Matxcơva (Nga) được thành lập từ 1935 nhưng đến 1959 mới chính thức trở thành LHP quốc tế, tổ chức hai năm một lần (vào những năm lẻ); trước đây gọi là Giải Vàng, Giải Bạc; LHP năm 1999, giải thưởng đổi thành Giải Thánh Geocghi Vàng, Geocghi Bạc... LHP ở Can (Cannes; Pháp) 1939, giải thưởng lớn "Cành cọ vàng". LHP quốc tế ở Tây Beclin vào 1951, giải thưởng lớn "Con gấu vàng", vv. Ngoài những LHP quốc tế nổi tiếng, sau này xuất hiện rất nhiều các LHP quốc tế cho từng loại hình phim, từng chuyên đề và từng khu vực tại rất nhiều nước khác nhau.