Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IN TRÁNG PHIM

quá trình gia công từ sau khi phim được quay xong đến lúc có phim dương bản (positif) để chiếu lên màn ảnh. Công nghệ ITP đen trắng có từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20; mãi đến những năm 30, mới xuất hiện công nghệ ITP màu. Ở Việt Nam, ITP điện ảnh đen trắng bằng phương pháp thủ công đã được thực hiện trong Kháng chiến chống Pháp. Cuối những năm 60 thế kỉ 20, điện ảnh Việt Nam đã in tráng được phim màu.