Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔNG PHIM

trong lĩnh vực âm thanh, tông được xác định bởi tần số dao động của âm thanh được phát ra. Tông màu là định tính chất lượng màu, qua đó người ta có thể phân biệt nó với những màu khác (đỏ, xanh, tím, vv.). TP là cấp độ sáng tối hay cấp độ màu của bộ phim. Nó liên quan không chỉ đến màu của những chất màu mà liên quan đến cả tia chiếu sáng. TP dùng để đánh giá chất lượng kĩ thuật của hình ảnh trên diện tích khuôn hình. Nếu hình ảnh có tông sáng, thường được gọi là TP cao, ngược lại tông của hình ảnh tối gọi là tông thấp. Về màu sắc, TP thường được chia thành tông nóng và tông lạnh. Tông nóng liên quan đến các màu: đỏ, da cam, vàng và vàng xanh với các sắc độ và các độ no màu khác nhau. Tông lạnh gồm các màu tím, lam, lục, xanh da trời. Màu hồng không có trong cấu tạo quang phổ cũng thường được gọi là tông lạnh.