Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆP HỘI QUỐC TẾ BÁO CHÍ ĐIỆN ẢNH

(viết tắt: FIPRESCI), tổ chức quốc tế thành lập 1930 nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến nghệ thuật điện ảnh và bảo vệ quyền lợi cho các nhà lí luận, phê bình. HHQTBCĐA có 27 tổ chức lí luận, phê bình điện ảnh của các nước tham gia. Thành viên của Hội đồng về Điện ảnh và Truyền hình thuộc Tổ chức Văn hoá - Khoa học - Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO). Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất, mỗi năm họp một lần và cứ hai năm Đại hội đồng bầu ra ban chấp hành và ban thư kí để điều hành công việc giữa hai nhiệm kì. Năm1948, đặt giải thưởng HHQTBCĐA để tặng cho phim hay nhất trong các liên hoan phim quốc tế. HHQTBCĐA còn tổ chức các hội thảo quốc tế về những vấn đề lớn của nghệ thuật điện ảnh và thời đại. Trụ sở: Pari (Pháp).