Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN THỰC MỚI

trào lưu điện ảnh tiến bộ ở Italia, hình thành sau Chiến tranh thế giới II trên cơ sở cuộc đấu tranh chống phát xít, vì dân chủ. Trào lưu này nở rộ vào những năm 50 thế kỉ 20. Đặc điểm nổi bật: đi vào những đề tài bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Nhân vật chính là những con người của đời thường, nghèo khổ, thất nghiệp. Trong sản xuất phim, dùng những phương tiện đơn giản, ít tốn kém, quay ngoài trời, tận dụng bối cảnh thực, quần chúng thực ngoài đường phố, dùng người diễn không chuyên. Người khởi xướng: nhà biên kịch Zavattini Ch.(C. Zavattini) và các đạo diễn Đê Xica V.(V. De Sica), Đê Xantit (J. De Santis), Vixcônti L.(L. Visconti). Phim tuyên ngôn: "Rôm - thành phố bỏ ngỏ", phim tiêu biểu: "Người ăn cắp xe đạp", "Umbectô". Ảnh hưởng lớn đến điện ảnh thế giới những năm 60 thế kỉ 20.