Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAXILIEP

(Vasil'ev), hai nhà đạo diễn điện ảnh Xô Viết trùng họ, kết nghĩa anh em: 1) Ghêoocghi Nikôlaevich (Georgij Nikolaevich; 1899 - 1946), Nghệ sĩ Công huân Cộng hoà Liên bang Nga; 2) Xecgây Đmitriêvich (Sergej Dmitrievich; 1900 - 59), Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô. Cả hai người đều khởi nghiệp điện ảnh năm 1924 bằng công việc biên tập, dựng lại các phim nước ngoài chiếu ở Liên Xô. Năm 1934, đồng tác giả kịch bản và đạo diễn phim "Chapaep", dấu ấn quan trọng trong lịch sử điện ảnh Xô Viết (giải thưởng Nhà nước Liên Xô năm 1941). "Tiền tuyến" dựa theo kịch của Koocnâychuc (A. E. Kornejchuk) là phim cuối cùng mà hai người làm chung năm 1943.