Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN ẢNH NGHIỆP DƯ

 phong trào làm phim truyện, tài liệu, khoa học... của những người yêu thích điện ảnh, nhưng chưa có chuyên môn, chưa được đào tạo và không làm việc thực sự trong điện ảnh chuyên nghiệp. Phong trào phát triển khá rộng, đặc biệt ở những nước công nghiệp tiên tiến. Từ phong trào ĐAND xuất hiện nhiều bộ phim có giá trị, nảy sinh một số tài năng, trở thành nghệ sĩ điện ảnh có tiếng. Ngày nay, đã có Hiệp hội Quốc tế các Nhà Điện ảnh Nghiệp dư, đã tổ chức nhiều Liên hoan phim quốc gia và quốc tế về phim nghiệp dư.