Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC NHÌN

góc độ do nhà nhiếp ảnh lựa chọn vị trí chụp thích hợp để xác định phạm vi cần chụp, đưa vào ống kính sao cho bức ảnh được hoàn chỉnh về thị giác, bảo đảm tính chân thật nguyên dạng đúng nhất của đối tượng. Có ba loại: GN bình thường (nhìn đối tượng chụp ngang với tầm mắt của người chụp), GN từ cao xuống (người chụp đứng cao hơn hẳn đối tượng chụp), GN ở dưới thấp nhìn lên (vị trí máy ảnh thấp hơn đối tượng chụp) để cường điệu độ cao của vật được chụp. Tìm được vị trí chụp chính xác, nhanh chóng phát hiện GN, lựa chọn GN đúng để quan sát và chụp ảnh là một trong những khả năng chủ yếu của nhà nhiếp ảnh. Số lượng GN là vô tận, nhưng phải chọn được một GN tốt nhất để hình ảnh có sức thuyết phục cao.