Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KRACAOƠ X.

(Zigfried Kracauer, 1889 - 1966), nhà sử học, xã hội học và lí luận điện ảnh Đức. Từ 1920, làm báo, viết nhiều sách về xã hội họcđiện ảnh như: "Sự tuyên truyền và phim chiến tranh quốc xã" (1942), "Lịch sử tâm lí điện ảnh Đức", "Từ hoàng đế La Mã Caligola đến Hitle" (1947). Đặc biệt là cuốn "Bản chất của phim - sự minh oan cho hiện thực tự nhiên" - một công trình nghiêm túc về điện ảnh, trong đó Kracaoơ khẳng định là điện ảnh chỉ làm đúng chức năng của mình khi nó phản ánh và khám phá hiện thực tự nhiên. Ông đánh giá cao phim hiện thực, phê phán phim hình thức, soi sáng bằng các vấn đề lí luận điện ảnh như sự sáng tạo của diễn viên, bố cục, chủ đề và đối thoại, âm nhạc và tiếng động, vv. Kracaoơ đã có công xây dựng phát triển lí luận nghệ thuật điện ảnh Đức.