Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIÁO DỤC

hình thức hoạt động giáo dục được tổ chức theo trật tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: hình thành ở người được giáo dục ý thức và tình cảm tích cực đối với các chuẩn mực xã hội, đặc biệt là hành vi và thói quen hành vi phù hợp với các chuẩn mực đó. Thường thường có những HTTCGD: lên lớp (chủ yếu về các môn đạo đức và giáo dục công dân); thảo luận, ngoại khoá, tham quan, thực hành... về các chủ đề giáo dục; tự giáo dục; giúp đỡ riêng, vv. Các HTTCGD được thực hiện theo phạm vi toàn trường, toàn lớp, từng nhóm, từng cá nhân với sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của nhà giáo.