Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀNG RÀO TÂM LÍ

hiện tượng không thông hiểu hoặc hiểu lầm ý nhau trong giao tiếp giữa người với người, gán ý hoặc động cơ của mình cho người khác. Thường phổ biến nhất ở các thế hệ khác nhau (đặc biệt giữa các thanh thiếu niên và thế hệ cha mẹ), gây cản trở khá nhiều cho giáo dục.