Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUNG TÂM GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG

mô thức giáo dục được gắn với cộng đồng, thôn, bản, xã, phường để tránh sự tách rời khỏi địa phương, xoá bỏ quan niệm trường học là của nhà nước. Nhà trường trở thành một trung tâm giáo dục, sáng và chiều để trẻ em học hành, buổi tối và ngày nghỉ là lớp học cho người lớn hoặc nơi sinh hoạt văn hoá, bổ túc nghề nghiệp của dân làng. Mô thức này được áp dụng ở Miền Nam Việt Nam những năm 70 thế kỉ 20 do UNESCO bảo trợ, ngày nay được mở ra tại nhiều địa phương.