Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾT HỌC

khoảng thời gian lên lớp, hình thức cơ bản trong việc tổ chức học tập của học sinh trong hệ thống dạy học ở các trường phổ thông, với hai đặc điểm là khối lượng, nội dung học tập được quy định chặt chẽ và khoảng thời gian thực hiện được giới hạn rõ rệt (thường là 45 phút).