Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT THÔNG TIN CẢM XÚC

thuyết do nhà tâm lí học Nga Ximônôp (P.V. Simonov) đề xuất, cho rằng cảm xúc nảy sinh do thiếu hoặc thừa thông tin cần thiết để cơ thể đạt được mục đích nào đó, tức là thoả mãn được một nhu cầu nào đó. Thừa thông tin thì có cảm xúc dương tính (thoải mái, dễ chịu...); thiếu thông tin thì sẽ có cảm xúc âm tính (căng thẳng, bồn chồn, khó chịu...). Nội dung trên biểu đạt bằng công thức C = N (T - t); C là cảm xúc; N - nhu cầu; T - thông tin cần có; t - thông tin hiện có. Thuyết này nói lên mối quan hệ giữa cảm xúc và nhu cầu, đồng thời cũng cho thấy vai trò của thông tin về những điều kiện thoả mãn nhu cầu đối với sự nảy sinh cảm xúc.