Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÌ

thời kì lứa tuổi có khả năng cao nhất, thuận lợi nhất để phát triển một cách tối ưu, có hiệu quả nhất những thuộc tính hoặc quá trình tâm lí nhất định trong cuộc đời của một con người, bỏ qua thời kì này có thể sẽ ảnh hưởng không hay đến sự phát triển của con người. Chẳng hạn, T phát triển ngôn ngữ của trẻ em là 1,5 - 3 tuổi. Vì thế, dạy cái gì đó quá sớm, hoặc quá muộn đều ít có hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí của trẻ. Cho nên, vấn đề quan trọng là dạy đúng lúc, đúng T.