Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM LÍ HỌC ỨNG DỤNG

một lĩnh vực của tâm lí học, chuyên nghiên cứu việc vận dụng các tri thức tâm lí học vào cuộc sống. Ứng với mỗi hướng ứng dụng là một nhánh tâm lí học riêng biệt: tâm lí học sư phạm, tâm lí học lao động, tâm lí học thể thao, tâm lí học kĩ sư, tâm lí học quản lí, tâm lí học hỏi cung, tâm lí học thương nghiệp, tâm lí học tuyên truyền, vv.